Nieuws: Bestuur

S.C. Stiens is een gezellige, ambitieuze voetbalvereniging met goede faciliteiten en één van de grotere verenigingen in de regio met een totaal van meer dan 600 leden. De club beschikt over een bloeiende vrouwen- en meisjes afdeling met 4 senioren- en 8 meisjes teams. Voor de meisjes teams heeft de vereniging sinds kort een Hoofd.. Lees meer

Na het aftreden van Simone Terpstra als bestuurslid Vrouwenzaken zijn wij verheugd  bekend te kunnen maken dat er zich een opvolger heeft aangediend. Vanaf heden zal Klaas Hoekstra de functie van aspirant bestuurslid Vrouwenzaken op zich nemen. Klaas is geen onbekende binnen S.C. Stiens en bijzonder goed ingevoerd bij de vrouwentak van de vereniging. Wij.. Lees meer

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de uitnodiging, welke was bijgevoegd bij de eindejaars attentie, die afgelopen week, of deze week bij je wordt gebracht, vindt de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats op vrijdag 20 januari 2017. Vanaf 18:30 zijn al onze vrijwilligers van harte welkom. Het is in verband met de catering beslist noodzakelijk om je.. Lees meer

Beste leden van S.C. Stiens, Vandaag zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de rubber korrels in kunstgrasvelden bekend gemaakt. Uit onderzoek door het RIVM in opdracht van de KNVB, blijkt dat het voetballen op kunstgras niet schadelijk is voor de gezondheid. In een eerder stadium heeft S.C. Stiens zich geconformeerd aan het standpunt van.. Lees meer

Nadat bekend is geworden dat Tjamme Valk bezig is aan zijn laatste seizoen als Hoofdtrainer van Vrouwen 1 bij S.C. Stiens, zijn de club en Tjamme met elkaar in gesprek gebleven. Uitgangspunten van het gesprek waren dat zowel S.C. Stiens als Tjamme aan elkaar verbonden wilden blijven en het niveau van het damesvoetbal in de breedte nog.. Lees meer

S.C. Stiens nodigt haar leden, donateurs, vrijwilligers en sponsors uit voor de nieuwjaarsreceptie. Onder genot van een hapje en drankje zullen we het nieuwe jaar feestelijk gaan beginnen. U bent van harte welkom van 19:30 uur in ons clubgebouw “de Stipe” Bestuur S.C. Stiens

Na zes mooie jaren hebben Tjamme Valk en S.C. Stiens besloten dat er een einde komt aan de zeer succesvolle samenwerking. Met recht succesvol, twee promoties, twee keer nacompetitie en twee keer de bekerwinst in district Noord. Een groot compliment aan de staf en de dames selectie. Het lopende seizoen wordt door Tjamme en staf afgemaakt,.. Lees meer

Om de kluisjes, welke in de commissiekamer staan, te kunnen gebruiken, wordt er sinds afgelopen zaterdag een borg van 5,00 euro gevraagd. Deze kluisjes zijn er voor om tijdens de wedstrijddagen, of trainingsavonden als de kantine geopend is, om de waardevolle spullen te kunnen opbergen. Helaas werd er regelmatig een sleutel niet teruggebracht, waardoor wij.. Lees meer

Hierbij worden alle leden van S.C. Stiens uitgenodigd voor de ledenvergadering d.d. 21 november 2016  om 20:00 uur in ons clubhuis           “de Stipe”. Agenda 1: Opening/Mededelingen 2: Vaststellen notulen vorige ledenvergadering 3: Terugblik seizoen 2015-2016 en toekomstvisie S.C. Stiens 4: Jaarrekening seizoen 2015-2016 a: Vaststellen verslag kascommissie b: Vaststellen jaarrekening.. Lees meer

Na de uitzending van Zembla over de mogelijke gezondheidsrisico’s die het voetballen op rubbergranulaat kunstgrasvelden met zich mee zou brengen heeft ook het bestuur van S.C. Stiens een standpunt ingenomen in deze kwestie. Het standpunt is dat wij als bestuur ons conformeren aan het standpunt van de KNVB over het gebruik van kunstgrasvelden. Concreet betekent.. Lees meer

Televisieprogramma Zembla besteedde woensdagavond aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. De KNVB begrijpt dat er naar aanleiding van de uitzending van Zembla onrust is over het veilig kunnen spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Tot op heden is uit meerdere onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.. Lees meer