Vragen en antwoorden over Kunstgras en Rubbergranulaat

Televisieprogramma Zembla besteedde woensdagavond aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

De KNVB begrijpt dat er naar aanleiding van de uitzending van Zembla onrust is over het veilig kunnen spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Tot op heden is uit meerdere onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) echter niet gebleken dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Er kan dit weekend gewoon gevoetbald worden. Wel staat de KNVB er op dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die er nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag 10 oktober a.s. zit de KNVB met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. De KNVB houdt iedereen via de website van de KNVB op de hoogte houden van het vervolgproces.
(Bron: KNVB)

Naschrift bestuur S.C. Stiens: hangende het onderzoek blijven wij van ons kunstgrasveld gebruik maken. Zodra er meer ontwikkelingen zijn of er ander nieuws is, dan vermelden wij dit uiteraard op onze website.

Voor meer informatie en de meest gestelde vragen over dit onderwerp heeft de KNVB een website opgesteld: http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

Categorieën: