Commissies

Consul

Germ Veldkamp
(058) 257 1268
(06) 21 27 83 65

 

TC/AC Coördinatoren

JO12 t/m JO19
Stephan van der Meer (aanspreekpunt)

(06) 81 21 59 09
stephke1234@hotmail.com

 

JO7 t/m JO11
Danny Shlomo

(06) 16 61 49 70
tcjeugd@scstiens.nl

 

Hoofd Opleidingen (HO)
Tjamme Valk
(06) 21 47 32 05
valktjamme@hotmail.com

 

Vertrouwenspersoon

Marijke Terpstra
(06) 18 93 27 95

 

Aan(af)melden Leden & Ledenadministratie

Frans Venema
(058) 257 2443
ledenadministratie@scstiens.nl

 

Wedstrijdsecretariaat, alleen voor wedstrijdzaken

wedstrijdsecretariaat@scstiens.nl

 

Senioren

Arjen Miedema
(058) 257 3810

 

Dames & Meisjes

Harm van der Meer
(06) 24 21 47 58

 

Jeugd

Wybrich Hietkamp
(06) 25 55 57 25

 

Jeugdcommissie

Aanspreekpunt algemene zaken
Ronald van der Schaaf
(06) 53 97 11 58
jeugdcoordinator@scstiens.nl

 

Coördinator jeugdtoernooicommissie
Sikke Brouwer
jeugdtoernooi@scstiens.nl

 

Scheidsrechterscommissie

Henk van der Zee
scheidsrechterzaken@scstiens.nl