S.C. Stiens presenteert Tjamme Valk als Hoofd opleidingen Damesvoetbal

Nadat bekend is geworden dat Tjamme Valk bezig is aan zijn laatste seizoen als Hoofdtrainer van Vrouwen 1 bij S.C. Stiens, zijn de club en Tjamme met elkaar in gesprek gebleven. Uitgangspunten van het gesprek waren dat zowel S.C. Stiens als Tjamme aan elkaar verbonden wilden blijven en het niveau van het damesvoetbal in de breedte nog verder omhoog gebracht dient te worden. S.C. Stiens presenteert Tjamme Valk dan ook met trots als Hoofd opleidingen Damesvoetbal S.C. Stiens per 1 juli 2017. Tjamme zal met zijn kennis en ervaring over (vrouwen)voetbal de trainers en begeleiders van de de diverse dames (jeugd-)elftallen gaan begeleiden om zo een nog hoger niveau rondom trainingen en wedstrijden na te streven. Tevens zal Tjamme Valk naast Aant van der Zee, Bauke de Vries en het bestuurslid Vrouwenzaken (positie vacant) zitting nemen in de Technische Commissie Damesvoetbal.

S.C. Stiens verheugt zicht op een verdere samenwerking met Tjamme Valk.
Namens het bestuur van S.C. Stiens,

Bob Terlouw, Voorzitter

 

Categorieën: