In memoriam Geert Dijkstra

Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat op 27 januari Geert Dijkstra is overleden. Geert is bestuurslid geweest van v.v. Stiens van 1967 tot en met 1982, waarvan vijf jaar als voorzitter. Hij noemde zich -bescheiden als hij was- waarnemend voorzitter. Waarom is onduidelijk gebleven. Voor alle leden was hij natuurlijk gewoon de voorzitter van de verenging. In 1982 nam hij afscheid van het bestuur maar niet van de club. In dat jaar bestond v.v. Stiens 50 jaar en Geert organiseerde vol overtuiging een heuse revue. Nadien vervulde hij nog tal van andere vrijwilligerstaken. Zo is hij een aantal jaren leider geweest van de eerste selectie en floot iedere zondag zijn wedstrijden bij de senioren. In die tijd speelden ze een aantal jaren in en tegen Leidschendam. Eén van de spelers (Ben van der Meer) kwam uit die plaats. Beide ploegen speelden op hetzelfde niveau maar bij de eerste ontmoeting liet Geert aan de trainer van Leidschendam weten dat Stiens toch wel even wat hoger speelde dan aanvankelijk was doorgegeven. Men reageerde verbaasd waarop Geert snel zei “ja, wel 180 kilometer.”

In 1998 nam Geert het mede-initiatief om de Club van 100 op te richten. Prompt werd hij ook voorzitter van deze club, wat hij zo’n tien jaar heeft gedaan. De laatste officiële taak die Geert voor de voetbalvereniging vervulde was tijdens het 75-jarig jubileum. Hij werd aangetrokken als ceremoniemeester. Uiteraard deed hij dit ook weer vol overgave.

Geert is 77 jaar geworden. Geert, we zullen je missen!

Bestuur S.C. Stiens

Categorieën: