Stand van zaken kunstgras S.C. Stiens

Na de uitzending van Zembla over de mogelijke gezondheidsrisico’s die het voetballen op rubbergranulaat kunstgrasvelden met zich mee zou brengen heeft ook het bestuur van S.C. Stiens een standpunt ingenomen in deze kwestie. Het standpunt is dat wij als bestuur ons conformeren aan het standpunt van de KNVB over het gebruik van kunstgrasvelden. Concreet betekent dit dat alle geplande trainingen en wedstrijden op het kunstgras gewoon doorgang zullen vinden. Wel maken we een uitzondering voor alle keeperstrainingen bij S.C. Stiens, deze zullen vanaf heden op het gras van het wedstrijd/trainingsveld (Wetra) van de club plaatsvinden.

De KNVB heeft het RIVM gevraagd een nieuw onderzoek te doen naar de mogelijke gezondheidseffecten van voetballen op kunstgras. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting voor het einde van dit jaar bekend gemaakt worden. Het bestuur van S.C. Stiens zal dit onderzoek nauwlettend volgen en indien nodig extra maatregelen treffen.

Namens het bestuur van S.C. Stiens,

Bob Terlouw

Voorzitter

Categorieën: