Vooraankondiging algemene ledenvergadering

Voor vrijdag 22 november 2019 wil het bestuur van S.C. Stiens alle leden graag uitnodigen voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

We zien een ieder dan ook graag op vrijdag 22 november, aanvang 20:00 in de kantine van clubhuis “de Stipe”.

Categorieën: