Uitnodiging algemene ledenvergadering 22-11-2019

Hierbij worden alle leden van S.C. Stiens uitgenodigd voor de ledenvergadering d.d. 22 November 2018 om 20:00 uur in ons clubhuis “de Stipe”.

 

Agenda

1: Opening

2: Vaststellen notulen vorige ledenvergadering

3: Aftreden- en benoemen van bestuursleden

4: Vrijwilligersbeleid

5: Samenwerking DTD

6: Financiële verslaglegging

7: Jubilarissen

8: Rondvraag

9: Sluiting


De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden. Stemhebbend zijn meerderjarige leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden.

Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.

Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda. Wilt u stukken inzien of nadere informatie? Neem dan gerust contact op met onze secretaris Elise van der Meer. secretariaat@scstiens.nl

Categorieën: