UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 20-4-2021 en 22-4-21  

Hierbij worden alle leden van S.C. Stiens uitgenodigd voor de ledenvergadering van het seizoen 2020-2021. Dit jaar op een iets andere manier dan jullie gewend zijn, namelijk digitaal. Wij zullen een eerste digitale ledenvergadering houden op dinsdag 20 april om 20:00 uur en afhankelijk van het aantal aanmeldingen volgt een 2e digitale sessie op donderdag 22 april, ook om 20.00 uur. Hieronder de spelregels en agenda. 

Spelregels aanmelding digitale ledenvergadering:

 • Aanmelden voor de digitale ledenvergadering kan door een mail te sturen naar info@scstiens.nl
 • In de aanmelding geef je je naam aan, bij welk team je speelt of van welk kind je de ouder/verzorger bent (en in welk team jouw kind speelt).
 • De eerste 30 aanmeldingen zullen automatisch ingedeeld worden in de ledenvergadering van dinsdag 20-4-21. Als er meer dan 30 aanmeldingen zijn, zal men in de ledenvergadering van donderdag 22-4-21 geplaatst worden.
 • Je zult via de email op de hoogte gehouden worden aan welke vergadering je toegevoegd wordt en de betreffende Microsoft Teams link ontvangen.

Agenda:

  1. Opening/mededelingen
  2. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering
  3. Jaarrekening seizoen 2019-2020
   1. Vaststellen verslag kascommissie
   2. Vaststellen jaarrekening
   3. Benoemen kascommissie
  4. Begroting seizoen 2020-2021
   1. Vaststellen contributie
   2. Vaststellen begroting
  5. Rooster van aftreden en vacatures
  6. Samenwerking DTD
  7. Algemeen beleidsplan
  8. Jeugdbeleidsplan
  9. Vrijwilligersbeleid
  10. Accommodatie de Stipe
   1. Verlichting Wetra-veld
   2. Aanpak D- en C-veld
   3. Overdracht was- en kleedruimte naar gemeente Leeuwarden
  11. Jubilarissen
  12. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
  13. Sluiting

De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden. Stemhebbend zijn meerderjarige leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden.

Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda. Wil je van tevoren stukken inzien of nadere informatie? Neem dan gerust contact op met onze secretaris Elise van der Meer via secretariaat@scstiens.nl.

Sportieve groet,

 

Het bestuur van S.C. Stiens

Categorieën: