Samenwerking DTD / S.C. Stiens

Al enige tijd vindt er overleg plaats tussen DTD en S.C. Stiens om te verkennen of een brede samenwerking, binnen de afdelingen jeugd- en vrouwenvoetbal, voor beide verenigingen positieve effecten kan hebben. Een enthousiaste commissie probeert hier vorm aan te geven.

We zien zowel landelijk als plaatselijk het animo voor de voetbalsport teruglopen. Ook S.C. Stiens ontkomt hier niet aan, het ledental loopt terug. Daardoor komt de vereniging ook financieel onder druk. Nog zeker niet zorgelijk maar onder het bekende motto: “Je moet het dak repareren als de zon schijnt”, is door het bestuur besloten te kijken naar mogelijkheden om deze tendens te keren. Daarvoor zijn we ook door de ledenvergadering aangesteld. De samenwerking met DTD is hier een belangrijk onderdeel van.

Grote en kleine vraagstukken liggen op dit moment op tafel en het is nog niet geheel duidelijk hoe e.e.a. eruit komt te zien. De verwachting is dat er uiteindelijk een goede samenwerking mogelijk moet zijn.

Bij beide verenigingen is hierover binnen de technische staven gecommuniceerd. Dit heeft er in geresulteerd dat er al op kleine schaal gezamenlijk wordt getraind in verband met de teamindelingen van volgend jaar.

In overleg met de commissie en beide besturen is besloten om ook alle leden te informeren. DTD gaat dit doen op maandag 27 mei 2019. In een eerder stadium was het voornemen dat deze avond op dinsdag 28 mei 2019 plaats zou vinden bij S.C. Stiens. Door een aantal omstandigheden heeft S.C. Stiens moeten besluiten om deze avond te verplaatsen naar donderdag 6 juni 2019. We zien en horen jullie dan graag!

Bestuur S.C. Stiens

Categorieën: