S.C. Stiens verlengt samenwerking DTD met nog één seizoen

S.C. Stiens heeft na evaluatie met betrokkenen binnen de vereniging besloten de samenwerking voor nog een seizoen voort te zetten in een afgeslankte vorm. De samenwerking is S.C. Stiens op hoofdlijnen goed bevallen, alleen is de noodzaak om een structurele samenwerking (SJO) aan te gaan voor S.C. Stiens niet aan de orde. S.C. Stiens geeft hiermee gehoor aan de feedback van haar leden en geeft DTD de mogelijkheid te werken aan een voor hen zo goed mogelijke toekomstbestendige oplossing. De uitgangspunten voor de samenwerking van seizoen 2020-2021 zullen alleen betrekking hebben op de teams daar waar ook DTD-spelers worden ingedeeld. Ook zal de jeugd tot en met onder 11 alleen op het sportcomplex van S.C. Stiens trainen. Tevens zal de huidige samenwerking met de vrouwen voor nog een seizoen voortgezet worden. Over de praktische invulling en indelingen van de teams zullen jullie aan het einde van dit seizoen geïnformeerd worden.

Categorieën: