S.C. Stiens en Hoofdtrainer Vrouwen 1 per direct uit elkaar

De wegen van S.C. Stiens en Hoofdtrainer Vrouwen 1 Vincent Muller scheiden zich met onmiddellijke ingang. Aanleiding voor het vroegtijdige einde van de samenwerking is het niet kunnen overleggen van het benodigde trainersdiploma bij de KNVB. S.C. Stiens en Vincent Muller betreuren de ontstane situatie.
Aankomende zaterdag zullen Tjamme Valk en Aant van der Zee Vrouwen 1 begeleiden. Over de verdere invulling van de positie van Hoofdtrainer Vrouwen 1 later meer.

S.C. Stiens bedankt Vincent Muller voor bewezen diensten en wenst hem veel succes in zijn verdere trainerscarriere.

Namens het Bestuur van S.C. Stiens,

Bob Terlouw
Voorzitter

Categorieën: