S.C. Stiens beëindigd samenwerking met jeugdafdeling DTD

Het bestuur van S.C. Stiens heeft besloten de samenwerking met de jeugdafdeling van DTD met ingang van het seizoen 2021-2022 (1 juli 2021) te stoppen.
Voor S.C. Stiens is er geen noodzaak en draagvlak om een structurele samenwerking (Samenwerkende Jeugd Organisatie) met DTD aan te gaan.
Voor wat betreft de samenwerking met de vrouwenafdelingen van S.C. Stiens en DTD voor volgend seizoen zal op zeer korte termijn een besluit genomen worden.
In het huidige seizoen, dat tot 30 juni 2021 loopt, zullen de jeugdteams van beide verenigingen dus nog steeds gezamenlijk uitkomen.

Voor vragen over (het stopzetten van) de samenwerking kun je contact opnemen met bestuursleden Sake Vellinga, Mark van Asperen of Bob Terlouw.

S.C. Stiens bedankt DTD voor de samenwerking en wenst ze veel succes in de toekomst.

Met sportieve groet,

Bestuur S.C. Stiens

 

Categorieën: