Notulen extra ledenvergadering 11-07-2023

Tijdens de extra ledenvergadering van 11 juli 2023 zijn Theo Schiphof en Frans Meijer gekozen als nieuwe bestuursleden van onze vereniging.

Theo en Frans zijn geen onbekenden binnen de vereniging en nemen veel ervaring mee binnen het bestuur. Veel succes heren!

Bijgevoegd de notulen van de extra ledenvergadering.

Notulen extra ledenvergadering 11-07-2023

Categorieën: