Nieuwsbrief samenwerking v.v. DTD – S.C. Stiens

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn de voetbalverenigingen v.v. DTD en S.C. Stiens dit jaar begonnen samen te werken bij een groot deel van de jeugdteams en bij twee van de vier damesteams. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over de stand van zaken.

Hoe staan we ervoor?
Inmiddels zijn we na verkennende gesprekken, voorlichtingen en/of ledenvergaderingen van start gegaan met de samenwerking. Uitgangspunt is vanzelfsprekend dat de beide verenigingen er voordeel bij moeten hebben. De jeugd is onze toekomst en het belangrijkste voor ons is dat de jeugd van beide clubs zoveel mogelijk kunnen voetballen. Dat geldt natuurlijk ook voor de dames van de samenwerkende teams maar de reden om in eerste instantie met elkaar in gesprek te gaan waren toch de (afnemende) jeugdteams. Op dit moment hebben we trainingen en wedstrijden bij de jeugd ongeveer naar verhouding verdeeld over de beide sportparken. Bij de trainingen geldt dit in principe alleen voor samengestelde teams, bij de wedstrijden geldt dit voor alle teams. Vóór de winterstop trainen de samengestelde teams van JO-9 en JO-11 één keer per week op sportpark van v.v. DTD, na de winterstop zijn dat de samengestelde teams van de JO-13, JO-15 en MO-13. Ook de teams van Dames 3 en Dames 4 trainen één keer per week in week op het sportpark van v.v. DTD en één keer per week op het sportpark van S.C. Stiens. Dames 4, waar alle DTD-speelsters in zitten, speelt haar thuiswedstrijden op het sportpark van v.v. DTD.

Hoe ziet de nabije toekomst eruit?
Nog lang niet alles gaat goed maar het gaat wel steeds beter. We kijken liever naar wat ons bindt en wat ons verenigt dan wat ons scheidt. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet altijd. Zo zijn er zorgen over het reizen van de (jongste) jeugd van en naar het andere sportpark, de kantine inkomsten en de veldbezetting. Dit soort zaken speelt bij beide verenigingen maar tot nu komen we daar, ook met de hulp van ouders, steeds beter uit en is er ook de wil om het samen op te lossen.

In de praktijk is al gebleken dat samenwerken ons ook meerdere voordelen biedt:
– We hebben nu meer beschikbare (kunst)velden zodat er zo nodig kan worden uitgeweken naar een ander veld en er dus toch kan worden gevoetbald.
– We kunnen nu teams die qua bezetting onder druk stonden in stand houden.
– Teams kunnen onderling gemakkelijker van elkaar lenen.
– Het bundelen van krachten en kennis op het gebied van bestuur en technische commissies.
– Daarnaast niet te vergeten het sociale aspect, doordat spelers nu veel meer in contact komen met de spelers van de “zustervereniging”. Dat geldt natuurlijk ook voor de ouders.

Zoals vermeld is dit jaar een proefjaar waarbij de KNVB ons graag ondersteunt. Zo hoeven wij van de KNVB dit jaar nog niet een apart bestuur te vormen voor de samenwerking. Bij een voortzetting van de samenwerking zal dit volgend jaar wel moeten gebeuren. Er volgt een evaluatie in de winterstop waarin wordt besproken of we op de goede weg zijn, en wat beter kan. Voor het seizoen 2020 – 2021 vindt een brede evaluatie plaats. Wanneer deze positief uitpakt is de volgende stap een samenwerking jeugdopleiding (SJO) en een samenwerking vrouwenopleiding (SVO). Dit zal dan dus ook bestuurlijk ingevuld moeten worden. Voordeel daarvan is overigens wel dat (wedstrijd)zaken dan sneller en gemakkelijker geregeld kunnen worden omdat er nu veel (handmatig) geregeld en aangepast moet worden door de wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen.

En hoe ziet de minder nabije toekomst eruit?
Stel dat uit de evaluatie blijkt dat beide clubs een positief gevolg willen geven aan de samenwerking. Er zal dan (weer) veel werk moeten worden verzet door besturen, commissies en leden. Om dit verder te kunnen inrichten, zullen er veel praktische zaken aan de orde komen. Dit zal dus in een later stadium moeten worden georganiseerd en opgepakt. Wordt vervolgd dus. Tegen die tijd hopen wij u weer verder te informeren.

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, opmerkingen of ideeën dan horen/lezen wij die graag. U kunt ze sturen naar onderstaand e-mailadres.

samenwerking@scstiens.nl

De commissie samenwerking: Aizo, Brecht, Gabe, Herman, Peter, Sake V en Sake F.

Categorieën: