Nieuwe bestuursleden S.C. Stiens!

Na een lange zoektocht is het hoofdbestuur van S.C. Stiens vanaf heden weer compleet. Met groot genoegen kan ik melden dat de functie van Secretaris vanaf heden ingevuld zal worden door Elise van der Meer. Elise is geen onbekende binnen de vereniging en neemt reeds zitting in de Activiteitencommissie en staat regelmatig achter de bar in de kantine.

De vacature van bestuurslid Vrouwenzaken wordt ingevuld door Herman van Tellingen. Ook Herman is voor velen een bekend gezicht, hij heeft zijn sporen reeds verdiend middels bestuurswerk voor deze vereniging en is vaste supporter van S.C. Stiens. Ik wens beiden veel succes en plezier in de nieuwe functie!

Ook wil ik Inge Kars bedanken voor het feit dat ze op de achtergrond de functie van Secretaris is blijven vervullen totdat er zich een opvolger aandiende.

Namens het bestuur van S.C. Stiens,

Bob Terlouw

Voorzitter

Categorieën: