Meldingsprotocol Corona S.C. Stiens

Momenteel grijpt het Coronavirus weer steeds sneller om zich heen in Nederland. Ook binnen onze vereniging neemt het aantal positief geteste personen toe. Als bestuur hebben we hier reeds op geacteerd, maar zien ons genoodzaakt processen aan te scherpen. Wat wij als bestuur merken is dat de informatie omtrent positief geteste personen ons soms via omwegen bereikt. Juist in dit soort situaties is snelheid van handelen cruciaal. Om bovenstaande te ondervangen willen we per direct het volgende handelingsprotocol in gang zetten.

Vanaf heden vragen we onze leden en ouders van leden, maar ook vrijwilligers om de volgende zaken door te geven:

Datum vanaf en tot wanneer een lid in quarantaine geplaatst dient te worden.
Datum wanneer een lid getest wordt op Corona.
Uitslag van de test, zowel positief als negatief.
Voetballende broertjes of zusjes binnen de vereniging en zo ja welk team.

Bovenstaande meldingen dienen gedaan te worden aan:

Bob Terlouw
06-52408382 (mag telefonisch of per app).
voorzitter@scstiens.nl

Tevens graag Bob Terlouw als contactpersoon voor de vereniging doorgeven bij de GGD.
Wij zullen bovenstaande gegevens natuurlijk vertrouwelijk behandelen en dienen vooral om gerichte (preventieve) acties binnen de vereniging te kunnen doen.

Het beleid van S.C. Stiens is er vooral op gericht om teams waar geen besmetting is wel te kunnen laten voetballen. Wij zullen bij een besmetting binnen een team altijd maatregelen nemen in overleg met de GGD. In de meeste gevallen zal dit betekenen dat wanneer er een besmetting is binnen het team, trainingen en wedstrijden van dit team afgelast worden.

Het Coronavirus buiten onze vereniging houden kunnen we alleen met behulp van al onze leden. We willen graag nogmaals het belang benadrukken van thuisblijven bij (lichte) klachten, afstand houden in het clubgebouw en rondom de velden en het dragen van een mondkapje wanneer je andere clubleden in de auto vervoert.

Bedankt voor de medewerking.

 

Categorieën: