Ledenraadpleging inzake verbouwing toiletgroepen en kantine

Donderdag 2 juni om 20.00 uur vindt er een informatieavond/ledenraadpleging omtrent de verbouwplannen van de toiletgroepen en kantine plaats in de Stipe. Wij willen alle leden van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. De agenda zal 3 punten bevatten:

1) concrete plannen toiletgroep en kantine

2) kostenplaatje plannen

3) akkoord uitvoer plannen.

Tot ziens op donderdag 2 juni!

Vriendelijke groet,

Bestuur S.C. Stiens

Categorieën: