Indeling van de velden tijdens de wedstrijden.

Bestuur en wedstrijdsecretariaat krijgen met regelmaat vragen over de veldindeling van thuiswedstrijden en verschillende informatie die spelers, leiders en supporters daarover aantreffen op de site van S.C. Stiens, voetbal.nl en uiteindelijk op de wedstrijddag in de kantine (narrowcasting). Waarom suggereert de voetbal.nl-app op je telefoon dat je team op kunstgras speelt en blijkt dit toch het D-veld te zijn?

In eerste instantie maakt de KNVB geautomatise erd een programma voor een half seizoen (reeksen) of heel jaar, waarbij zij thuisspelende teams zoveel mogelijk op hun voorkeurstijd indelen, maar als er op een bepaalde tijd meer wedstrijden dan velden zijn, wordt (willekeurig) één van die wedstrijden zodanig verplaatst, dat het allemaal weer past. Dit kan de reden zijn dat je een thuiswedstrijd in, bijvoorbeeld, maart 2018 nu met een aanvangstijd van 16.15 in voetbal.nl aantreft. Gekoppeld aan die tijden zit ook een veldindeling: in Stiens hebben we 4 velden en het zal de KNVB een zorg zijn welk team op welk veld speelt: als het totale programma op een zaterdag maar past.

Deze concept indeling is dus al voor maanden vooruit te bekijken, maar kan door de thuisspelende clubs tot ca 1 week voor de speeldag nog worden aangepast. Daarvoor is de wedstrijdsecretaris aangesteld, die rekening houdt met een heleboel factoren die de KNVB niet kent: de belijning voor de we dstrijden van JO9, voorkeuren van teams voor wel/geen kunstgras, aanwezigheid van faciliteiten voor A categorie wedstrijden, kwaliteit van het veld, verdeling van de velden over de teams (niet altijd hetzelfde team op het D veld), teams die qua spelersaantallen afhankelijk zijn van een ander team niet gelijktijdig met dat team laten spelen, etc, etc. Op basis van al die zaken wordt het concept programma door de wedstrijdsecretaris omgezet in een definitief programma: dit gebeurt in het planningsprogramma van de KNVB en wijzigingen hierin worden in principe keurig meegenomen op de site van SC Stiens en in voetbal.nl. Echter, technisch gaat hier achter de schermen nog wel eens iets mis, waardoor oude informatie (lees: de conceptindeling ipv de definitieve) op de site getoond blijft worden. Let wel, tot een week voor de speeldag zijn alle tijden en velden sowieso nog niet definitief!

In de laatste week voor de speelda g kunnen er ook nog voldoende redenen zijn om het programma te wijzigen, echter is het planningspakket van de KNVB voor de wedstrijdsecretaris dan “op slot” gezet. Wijzigingen qua aanvangstijd moeten in dit stadium altijd in overleg met de tegenstander worden doorgevoerd en per mail aan de KNVB worden doorgegeven, pas als daar de wijziging is verwerkt, worden site en app weer bijgewerkt (vertraging). Mutaties in veldindeling worden door de KNVB überhaupt niet verwerkt en zijn dus ook digitaal niet meer te vinden.

Tot slot zijn er nog de last minute wijzigingen (speeldag en voorgaande dag): teams die toch te weinig spelers hebben en op vrijdag hun wedstrijd eruit (laten) gooien, tegenstanders die dit doen of (gedeeltelijke) afgelastingen door de consul omdat sommige velden niet bespeelbaar zijn. Met name in dat laatste geval moet er opnieuw gepuzzeld worden: welke wedstrijden kunnen wel doorgaan, of moeten voorrang krijgen op andere omdat het cat egorie A wedstrijden betreft ipv B),  welke teams hebben een achterstand in aantal wedstrijden en welke niet, welke teams spelen om het kampioenschap en welke om des keizers baard enz, enz. Dit is met name op vrijdagmiddagen en zaterdagochtenden bij slecht weer/slechte velden een voortdurend afstemmen tussen wedstrijdsecretariaat en consul. Uiteindelijk kan dit leiden tot een behoorlijke verschuiving van wedstrijden qua veldindeling, maar het is dan te kort dag om site en voetbal.nl nog tijdig, juist en volledig te kunnen bijwerken.

Is er dan nog een bron die wel actueel is? Twee zaken zijn hierbij van belang: afgelastingen worden ALTIJD telefonisch door de wedstrijdsecretaris aan de betreffende teams doorgegeven. Ook al vermeldt de site dat een wedstrijd is afgelast of een veld is afgekeurd, dan nog wordt het team persoonlijk geïnformeerd. Zonder dit laatste dus geen (verkeerde) conclusies trekken!

Ten tweede: de veld- en boxindeling op het scherm in de hal van De Stipe (narrowcasting) is uiteindelijk leidend. Hierop staat ALTIJD de actuele toedeling van velden en boxen aan de teams. Reden daarvoor is dat we op de narrowcasting wijzigingen a la minute kunnen aanbrengen. Tenslotte beschikt ook de dienstdoende wedstrijdcoördinator over het actuele programma en staat hij/zij op de wedstrijddag in nauw contact met consul en wedstrijdsecretaris als er nog aanpassingen nodig zijn in het programma.

Mochten er ondanks of dankzij bovenstaande uitleg nog vragen of opmerkingen zijn, stel ze dan gerust aan één van de drie wedstrijdsecretarissen.

Het wedstrijdsecretariaat: Wybrich Hietkamp, Bauke de Vries en Arjen Miedema

Categorieën: