Gesprekken VV DTD en S.C. Stiens

Momenteel vinden er oriënterende gesprekken plaats tussen S.C. Stiens en VV DTD. Er wordt gekeken of beide verenigingen, op het gebied van zowel de jeugd- als damesteams, elkaar in de toekomst kunnen versterken.

Vanuit de bestuursverenigingen is de volgende commissie samengesteld:

S.C. Stiens
– Sake Vellinga
– Peter de Blaauw
– Herman van Tellingen

VV DTD
– Gabe Bruinsma
– Sake Faber
– Brecht Riewald – Dijkstra

Aizo Elgersma fungeert als verbinder in dit geheel.

Categorieën: