Extra ledenvergadering 11-07-2023

Beste (ouders/verzorgers van) leden van S.C. Stiens,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor een extra ledenvergadering van onze vereniging. Deze vergadering is noodzakelijk geworden door het aftreden van een aantal bestuursleden. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u een nieuw bestuur voordragen.

De ledenvergadering zal plaatsvinden op:

Datum: 11 juli 2023
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Clubhuis ‘de Stipe’

Tijdens de vergadering zullen wij nieuwe bestuursleden aan u voordragen. Daarnaast zullen we ook de gelegenheid bieden om vragen te stellen en eventuele zorgen of suggesties te delen.

Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn op deze ledenvergadering, zodat we samen de toekomst van S.C. Stiens kunnen vormgeven.
Mocht u verhinderd zijn, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt, zodat we rekening kunnen houden met het aantal aanwezigen. U kunt uw afwezigheid doorgeven via algemenezaken@scstiens.nl.

Wij hopen jullie allen te zien op 11 juli 2023.

Met sportieve groet,

Bestuur  S.C. Stiens

Agenda ledenvergadering 11-07-2023

Categorieën: