Cursisten van S.C. Stiens slagen voor KNVB cursus Verenigingsscheidsrechter Veldvoetbal.

Niet lang na de start van het huidige voetbalseizoen is een groep scheidsrechters van S.C. Stiens gestart met de cursus verenigingsscheidsrechter veldvoetbal. In de periode van september tot en met december 2015 zijn de cursisten diverse malen naar voetbalvereniging Broekster Boys in Damwoude afgereisd voor het bijwonen van de cursusavonden. De cursus bestond uit de onderdelen;  cursusdeel, ervaringsdeel en proeve van bekwaamheid. Tijdens de cursus werden de cursisten bijgestaan door praktijkbegeleiders van S.C. Stiens die allen ook aanwezig waren bij de cursusavonden. Bij deze wil ik dan ook de praktijkbegeleiders bedanken voor de door hun geboden begeleiding.

Gelukkig zijn de inspanningen van de cursisten beloond, want ze zijn allen geslaagd voor de cursus!

Namens het bestuur van S.C. Stiens wil ik;

  • Jordy Brugge
  • Tim Bruinsma
  • Jesper IJkema
  • Stephan van der Meer
  • Nathan Smidt
  • Boeke Terpstra

 Van harte feliciteren met het behalen van het diploma Verenigingsscheidsrechter Veldvoetbal.

Categorieën: