Corona-update

Beste leden en ouders van leden,

Dinsdagavond 2 februari was er weer een persconferentie mbt de Corona Maatregelen. Wat fijn dat de kinderen van basisscholen vanaf 8 februari weer naar school mogen. Voor wat betreft het voetbal wijzigt er niets aan de maatregelen. In het kort komt het erop neer dat de jeugd t/m O19 kan blijven trainen zonder beperkingen. Voor de senioren geldt dat er ook getraind kan worden, maar dan in groepjes van twee op 1,5 meter afstand.

Beleid S.C. Stiens
Het beleid van S.C. Stiens is erop gericht om te voetballen wanneer dit op een veilige manier kan. Wij baseren ons daarbij op de richtlijnen opgesteld door de KNVB. Wij vinden het dan ook belangrijk om te zorgen dat de jeugd zoveel mogelijk in beweging blijft en dat reguliere trainingen gegeven blijven worden. Natuurlijk is het zo dat de trainer van het betreffende team de beslissing maakt of hij/zij het aandurft training te geven. Afgelopen week is hier reeds een inventarisatie voor gemaakt.
Ook de seniorenteams kunnen trainen in tweetallen op 1,5 meter afstand. Gezien de avondklok betekent dit dat er geschoven dient te worden met trainingsdagen en -tijden. Natuurlijk kan er ook op zaterdag en zondag getraind worden. Graag ontvang ik van de trainers van de seniorenteams een bericht als ze training willen geven zodat we samen een geschikt moment kunnen vinden.

Nieuw trainingsschema
Het huidige trainingsschema voor de jeugd is aangepast, oa met het oog op avondklok. Ook hebben we te maken met verouderde lichtmasten rond het Wetra-veld, waarbij de lampen te vaak kapot gaan. Het nieuwe trainingsschema houdt zoveel als mogelijk rekening met bovenstaande punten. Klik hier voor het nieuwe trainingsschema.
Het is goed om te weten dat er bij de gemeente Leeuwarden een initiatief loopt om alle lichtmasten van sportvelden in de gemeente te voorzien van Led-verlichting. Ook onze velden zullen hierin meegenomen worden. Vooralsnog is nog niet duidelijk op welke termijn dit uitgevoerd zal worden.

Perspectief
Tot 2 maart lijkt er niets te wijzigen aan de maatregelen en moeten we uitgaan van bovenstaande trainingsmogelijkheden. Laten we hopen dat er in maart weer wat jeugdcompetities opgestart kunnen worden. Ook zullen we als vereniging kijken of het mogelijk is weer een onderlinge competitie voor jeugdspelers op te zetten, zoals we dat ook afgelopen november gedaan hebben.
Wanneer de maatregelen het toelaten zal de KNVB starten met de zogenaamde KNVB Regio Cup. In het kort komt het erop neer dat er gespeeld zal worden met kleinere poules met daarin verenigingen uit de nabije regio. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar onderstaande link.
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/62473/knvb-wil-seizoen-afsluiten-met-knvb-regio-cup

Contributie
Ondanks dat er momenteel alleen getraind wordt en er geen wedstrijden worden gespeeld, incasseren we nog altijd iedere maand volledig contributie. Als bestuur zijn we erg dankbaar dat iedereen zijn contributie blijft betalen, wel begrijpen we dat hier soms vraagtekens bij geplaatst worden. Voor de vereniging lopen alle kosten gewoon door en dienen we deze natuurlijk te betalen. Door het wegvallen van de kantine-omzet, is de maandelijkse contributie de enige structurele inkomstenbron. Natuurlijk maken we gebruik van de diverse regelingen die er vanuit de overheid geboden worden, maar dit dekt bij lange niet de volledige lading. Om de vereniging financieel gezond te houden doen we dus een dringend beroep op iedereen om de contributie, ondanks het verminderde voetbalaanbod, te blijven betalen. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat we ook na de Corona-pandemie een gezonde vereniging hebben en van het voetbal bij S.C. Stiens kunnen blijven genieten. Wij danken jullie voor de steun en het begrip.

Voor nu geldt, nog even volhouden en hopelijk zien we elkaar weer snel op of om de velden.

Mochten er vragen zijn over bovenstaande onderwerpen (of andere zaken), dan kun je contact opnemen met een van de bestuursleden.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van S.C. Stiens,

Bob Terlouw
Voorzitter
06-52408382
Voorzitter@scstiens.nl

 

Categorieën: