Algemene Ledenvergadering

Beste leden en ouders van leden van S.C. Stiens,

Op 19 november staat de Algemene Ledenvergadering van S.C. Stiens gepland. De huidige Corona-maatregelen in Nederland geven helaas geen ruimte om een normale Algemene Ledenvergadering te houden. De vergadering van 19 november zal dan ook naar een nader te bepalen datum worden verplaatst, waarbij we hopen op een versoepeling van de maatregelen waardoor de ALV wel doorgang kan vinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen we een alternatieve invulling geven aan de Ledenvergadering, waarbij we trachten de statutaire verplichtingen zo goed als mogelijk na te komen. We zijn ons ervan bewust dat volgens deze statuten de Algemene Ledenvergadering voor 1 januari 2021 dient plaats te vinden.

We zullen jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een nieuwe datum. 

Namens het bestuur van S.C. Stiens,

Bob Terlouw
Voorzitter     

Categorieën: