Algemene Ledenvergadering 24-11-2023

Beste (ouders/verzorgers van) leden,

Op 24 november 2023 om 19:30 uur vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Alle leden en wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden zijn op deze avond van harte welkom.

We willen dit jaar geen standaard ledenvergadering organiseren, daarom hebben we een gast uitgenodigd die jullie gaat meenemen in zijn sportcarrière.

Stefan van der Pal staat bekend om het voltooien van de eerste Elfstedentriathlon. Hij gaat het hebben over ambitie, mindset, doorzettingsvermogen, denken in oplossingen, omgaan met tegenslagen, prive/werkbalans en succesvol samenwerken. Samen met hem gaan we er een leuke avond van maken!

Wanneer: vrijdag 24 november 2023, 19:30 uur
Waar: Clubhuis ‘de Stipe’

De agenda voor deze avond:

1. Opening​​​​

2. Vaststellen notulen vorige ALV d.d. 24/11/2022

3. Verhaal Stefan van der Pal

4. Het vermelden waard…

5. Nieuwe organisatie S.C. Stiens

5.1. Organigram

5.2. Bestuursleden

5.3. Commissie

5.4. Wie doet wat

6. S.C. Stiens DNA

7. Ontwikkelingen

7.1. Teamfoto’s op website

7.2. Aanpassing bier (prijzen)

7.3. Snertactie 8 december a.s. / activiteitenagenda

7.4. Kantinebeleid

8. Samenstelling bestuur

8.1. Voordracht kandidaat bestuursleden

8.2. Rooster van aftreden

9. Stand van zaken afwikkeling seizoen 2022/2023

10. Begroting seizoen 2023/2024

11. Jubilarissen

12. W.v.t.t.k. / rondvraag

13. Sluiting

We zien je graag de 24ste !

Het bestuur

Categorieën: