Algemene Ledenvergadering 24-11-2022

Hierbij worden alle leden van S.C. Stiens uitgenodigd voor de ledenvergadering d.d. 24 november 2022 om 20.00 uur in ons clubhuis ‘de Stipe’.

Agenda

 1. Opening
 2. De wedstrijdvoorbereiding
 3. Vaststellen notulen
 4. Terugblik seizoen 21-22
 5. Vooruitblik 22-23
 6. Bestuurssamenstelling
  • Voordracht kandidaat-bestuursleden: Tim Bruinsma en Jeffrey Hogenbirk
  • Rooster van aftreden
 1. Pauze
 2. De commissies van S.C. Stiens
 3. Jaarrekening seizoen 2021-2022
  • Vaststellen verslag kascommissie
  • Vaststellen jaarrekening
  • Benoemen kascommissie
 1. Begroting seizoen 2022-2023
  • Vaststellen contributie
  • Vaststellen begroting
 1. Jubilarissen
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Gezamenlijk borrel!

De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden. Stemhebbend zijn meerderjarige leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden.

Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.

Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda. Wil je van tevoren stukken inzien of nadere informatie? Neem dan gerust contact op met onze secretaris Elise van der Meer via secretariaat@scstiens.nl.

 

Categorieën: