Algemene Ledenvergadering 12 november 2021

Hierbij worden alle leden van S.C. Stiens uitgenodigd voor de ledenvergadering d.d. 12 november 2021 om 20.00 uur in ons clubhuis ‘de Stipe’.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen
 3. Terugblik seizoen 20-21
 4. Vooruitblik 21-22
 5. Bestuurssamenstelling
  • Vacatures bestuur: bestuurslid Algemene & Commerciële Zaken, bestuurslid Vrouwenzaken, Penningmeester, Bestuurslid Seniorenzaken heren.
  • Rooster van aftreden
 1. Vrijwilligers
  • Beleid
  • Huidige stand van zaken
  • Hoe knelpunten op te lossen?
 1. Pauze
 2. Jaarrekening seizoen 2020-2021
  • Vaststellen verslag kascommissie
  • Vaststellen jaarrekening
  • Benoemen kascommissie
 1. Begroting seizoen 2021-2022
  • Vaststellen contributie
  • Vaststellen begroting
 1. Jubilarissen
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Gezamenlijk borrel!

De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden. Stemhebbend zijn meerderjarige leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden.

Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.

Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda. Wil je van tevoren stukken inzien of nadere informatie? Neem dan gerust contact op met onze secretaris Elise van der Meer via secretariaat@scstiens.nl.

 

Categorieën: