Van de bestuurstafel

Leden geven akkoord verbouwingsplannen kantine en toiletgroep

Donderdagavond 2 juni heeft er een ledenraadpleging en informatie-avond plaatsgevonden in de kantine van S.C. Stiens. Deze avond werd geïnitieerd door het bestuur van S.C. Stiens in samenwerking met Stichting de Stipe. Tijdens deze avond zijn de concrete plannen voor renovatie van de toiletgroep en vernieuwing van de kantine gepresenteerd. Ook zijn de te verwachten kosten aan de aanwezige leden voorgelegd.

Op de vraag of het bestuur van S.C. Stiens een akkoord kon krijgen voor uitvoer van de plannen was er een unaniem “ja” te horen. De uitvoer van de plannen zal dan ook al deze zomer aanvangen!

Vertrouwenspersoon bij S.C. Stiens

Vanaf aankomend seizoen zal Marijke Terpstra naast haar rol als verzorgster bij de A-selectie heren, ook de rol van vertrouwenspersoon van S.C. Stiens op zich nemen. Een vertrouwenspersoon is er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

Het meest essentiële is dat de leden de vertrouwenspersoon volledig in vertrouwen kunnen nemen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal; het contact moet voor de leden veilig zijn. Zo wordt er zonder toestemming van het lid geen enkele informatie naar buiten gebracht, tenzij in zeer extreme situaties van grote dreiging of van misdrijf.

Het bestuur van S.C. Stiens hecht grote waarde aan het veilig kunnen sporten binnen de vereniging. We zijn Marijke dan ook dankbaar dat zij deze belangrijke rol op zich wil nemen.

Namens het bestuur van S.C. Stiens,
Bob Terlouw, voorzitter

Categorieën: