Stichting ‘De Stipe’

Stichting Sportaccommodatie De Stipe is eigenaar van het verenigingsgebouw (kantine, kleedkamers etc.) van S.C. Stiens. De stichting heeft als hoofdtaak “gelegenheid geven tot sportbeoefening”.

Concreet betekent dit dat de stichting onder meer verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het clubgebouw en de velden huurt van de gemeente. De stichting is daarmee ook het contactorgaan van de gemeente voor wat betreft het sportcomplex. Daarnaast stelt de stichting onder meer materialen, ballen en kleding beschikbaar aan de gebruiker van het sportcomplex (S.C. Stiens). Ook de consul, schoonmaakster, krijter en terreinmeester vallen onder de verantwoordelijkheid van de stichting. De stichting brengt de kosten voor het uitvoeren van haar taken in rekening bij de vereniging.

Middels een overeenkomst met de gemeente zijn de verantwoordelijkheden tussen stichting en gemeente vastgelegd. Tussen de stichting en de voetbalvereniging is een huurovereenkomst en een gebruikersreglement gesloten.

Om bovenstaande taken van de stichting te kunnen realiseren wordt een beroep gedaan op vrijwilligers van binnen en buiten de vereniging. Heb je vragen of ideeën over het sportcomplex, wil je helpen bij het beheer en onderhoud, een vernieling of storing melden? Meld je dan bij één van de bestuursleden of mail naar o.veenstra@upcmail.nl

Het stichtingsbestuur:

 

1. Otto Veenstra (voorzitter) 06-20 54 43 492.

2. Anne van der Kooij (secretaris) 06-22387732

3. Wiebe Valkema (penningmeester) 06- 21 87 20 62

Melden van kleine gebreken in om het clubgebouw
kleinonderhoud@scstiens.nl