Contributie

Contributie S.C. Stiens seizoen 2021/2022

Onderstaand een overzicht van de jaarlijkse contributiebedragen inclusief bijdrage voor de kledinglijn:

 • Senioren € 190,=
 • A–B–C junioren € 136,=
 • D–E–F pupillen € 122,=
 • Minipupillen € 82,=

Hiernaast gelden de onderstaande contributiebedragen voor “uitzonderlijke” gevallen:

 • Niet spelend trainend lid € 89,=
 • Niet spelend lid € 53,=
 • Niet spelend lid, vrijwilliger met (bestuurs) functie € 0,=

Bij het aangaan van een lidmaatschap gelden o.m. onderstaande voorwaarden:

 • 1. De contributiebedragen worden via een automatische incasso maandelijks geïncasseerd. Mocht een lid dit niet willen, dan dient het volledige contributiebedrag in 1x voorafgaand van het nieuwe seizoen te worden voldaan.
 • 2. Mocht een lid tijdens het voetbalseizoen het lidmaatschap opzeggen, dient het nog resterende contributiebedrag van het seizoen volledig worden voldaan.
 • 3. Binnen onze vereniging is 1 lid gratis bij 3 betalende leden of meer. Dit geldt alleen voor thuiswonende leden tot 21 jaar.

Donateurs S.C. Stiens seizoen 2021/2022. Onderstaand een overzicht van de jaarlijkse donateurbedragen:

 • Donateur 1 € 20,=
 • Donateur 2 € 50,=

Meer informatie? Mail naar penningmeester@scstiens.nl